Dyrene Våre- our animals

På vassel driver vi med husdyrhold av gammel norsk sau. Eller villsau som det også kalles. 
I 2018 forventer vi lamming fra midten av April. 
Sauene våre trives på Vassel. Og flokken har over doblet seg siden oppstarten av 2016.