Økologisk Gårdsdrift

Eco farming

Gården drives økologisk. I pakt med naturen.

Driften består av husdyrhold, litt frukt og grønt. 
Gården er godkjendt av den norske merkeordningen Debio, for økologisk drift. 

Ønske om å utvikle et bærekraftig landbruk på naturens premisser. The farm is ecological. Approved by the norwegian eco control Debio. 
We wish to develope the farm to have a larger potensial for running the farm inn natures terms. 

.